Absolventi

 

Absolventi 2019

 

 

Jitka Macenauerová
 
Mgr. Jana Daněčková
Rozvoj sluchového vnímání u dětí předškolního věku
 
Mgr. Růžena Gally Jadrná
 
Mgr. Karolína Pražáková
 
Kateřina Doucková
 
Bc. Lucie Kaplanová Faronová DiS.
 
Zuzana Hanáková
 
Ing. Terézia Sopková
 
Mgr. Zuzana Almáši
 
Božena Buchlovičová
 
Mgr. Eliška Dostálová
 
Daniela Selucká
Využití arteterapie u lidí s mentální retardací a po cévní mozkové příhodě
 
Mgr. Markéta Vykoukalová Dvořáková
 
Mgr. Kristýna Hlaváčová 
 
Jan Koudelka
 
Mgr. Halka Tytykalová
 
Mgr. Adriana Hnitková
 
 
 

Absolventi 2018

 

 

Mgr. Veronika Šebelová
 
Mgr. Alena Tichá
Muzikoterapie v mateřské škole jako prevence specifických poruch učení
 
Ing. Lenka Bednaříková Kudělová
 
 
Zuzana Románová
 
Bc. Věra Draská
 
Bc. Veronika Pešinová
Využití dramaterapie v oblasti autoimunitních onemocnění
 
 
 
 
Absolventi 2017

 

 

Andrea Zacharová
Léčba syndromu vyhoření pomocí arteterapie
 
Světlana Škarohlídová, DiS.
 
Magdaléna Mauerová
Aplikace tanečně – pohybové terapie u osob s problémy pohyblivosti kyčelního kloubu
 
Mgr. Lucia Stašeková
 

 

Absolventi 2016

 

 

Bc. Martina Miková, DiS.
 
Zuzana Pažická
Pohyb ako cesta k duševnej a fyzickej rovnováhe jednotlivca
 
Mgr. Veronika Sinová
Možnosti uplatnenia arteterapie u osôb so špeciálnymi potrebami (vybrané kapitoly)
 
Bc. Hana Balcárková
 
Mgr. Šárka Šimšová
 
Mgr. Lucie Veličková
Možnosti propojení arteterapeutických a dramaterapeutických postupů v práci s krátkodobou skupinou klientů v nemocnici na oddělení psychiatrie
 
Lenka Dusová
Zlepšení jemné motoriky u klienta s DMO pomocí arteterapie
 
Mgr. Kristina Dobrozemská
Arteterapie jako způsob duševní hygieny
 
Ing. Olga Měsícová
 
Denisa Hýsková
 
Mgr. Lenka Kuklíková
Využití muzikoterapie u žáků se speciálními potřebami
 
Bc. Martina Kulašová
Rozvoj školní zralosti u dětí předškolního věku prostřednictvím tanečně – pohybové terapie se zaměřením na psychomotoriku

 

 

Absolventi 2015

 

 

Jana Koupilová
Arteterapeutické metody využívané ve školní družině u dětí s poruchami chování
 
Patrícia Pažická
Labanova analýza pohybu - projekt A
 
Helena Blaťáková 
 
Mgr. Lucie Tulcová 
 
Ing. Libuše Cvaková 
 
Mgr. Šárka Filipovičová 
Rozvoj kreativity v sebezkušenostní arteterapeutické skupině

 

 

Absolventi 2014

 

 

Ing. Michal Veselý
Muzikoterapie při specifických poruchách učení
 
Bc. Marie Nováková
 
Ing. Barbora Bartecká
 
Ing. Jana Konířová
 
Jana Meliková
 
Mgr. Marcela Lehotská
 
Ing. Zuzana Moravová
 
Magdalena Sabolová
 
Tomáš Jarošek

 

 

Absolventi 2013

 


 

 

Mgr. Pavla Lanková
Vplyv muzikoterapie na deti s dawnovým syndróm
 

 


Absolventi 2012:

  

Mgr. Veronika Smaženková
- Rozvíjení paměti a pozornosti u dětí pomocí muzikoterapie

Zuzana Kollárová
- Muzikoterapie a její využití při léčbě závislostí

Ing. Miluše Bartusková, Ph.D.
- Muzikoterapie s klientem po komplikované zlomenině zápěstí

Bc. Martina Kulašová
- Využití prvků arteterapie v edukačně - terapeutickém kontextu u dětí předškolního věku

Jana Ondrovčíková
- Arteterapie se skupinou matek a dětí

Bc. Eliška Šindelířová
- Práce muzikoterapeuta v sociálních službách

Blanka Šindelířová
- Kantela jako muzikoterapeutický nástroj u Parkinsnovy nemoci

Mgr. Kateřina Vysoudilová
- Muzikoterapie jako kompenzace stresu
 

 


Absolventi 2011

 

 

 

 


Absolventi 2010

 

 
 

Bc. Zuzana Vlachová
Muzikoterapie jako součást komplexní péče o dítě s autismem
 
Radek Štětkář
Skupinová muzikoterapie s využitím metody Drum Circle
 
Izabela Machútová
- Možnosti arteterapie v rozvoji osobnosti u osob se zrakovým postižením

Mgr. Lenka Osladilová
Využití arteterapie při práci s klientem s dg. Aspergerův syndrom
 
Lenka Smažinková
 
 
 

  

 

Absolventi 2009

 Mgr. Ludmila Pizúrová
- Arteterapie v primární pedagogice

Mgr. Eva Hegarová
  - Arteterapie v třídním kolektivu

Mgr. Jana Petranová
- Agrese jako sekundární projev chování osob s mentální retardací

Bc. Hana Žejdlíková
  - Mentální retardace v muzikoterapii

Mgr. Jarmila Krůtová
- Využití prvků muzikoterapie u dětí s výchovnými problémy

Mgr. Kateřina Kostelecká
- Poruchy chování z pohledu muzikoterapie

Michaela Matějů
- Rozvoj jemné motoriky ruky pomocí muzikoterapie u lidí s mentálním postižením

Mgr. Marie Jedličková
- Prvky muzikoterapie ve školní práci s agresivním dítětem
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa