Diplomovaný terapeut

Absolventi umělecko - terapeutického studia a výcviku u nás mohou získat titul:

DIPLOMOVANÝ TERAPEUT

pro arteterapeuty, muzikoterapeuty, dramaterapeuty a tanečně – pohybové terapeuty

 

Vypsaný termín Zkoušky DT: 10 - 11 / 2020 - Zájemci mohou posílat své přihlášky do 9 / 2020

 

Akademie Alternativa s.r.o. uděluje titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“ za jménem s platností ve všech státech EU za těchto podmínek:

 

Varianta A 

 

 1. Absolvování umělecko -  terapeutického studia a výcviku v Akademii Alternativa (480 hodin) -  dle specializace – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie (kompletní nabídka - odkaz zde)
 2. Zaslání přihlášky „ Zkouška DT“ (odkaz zde)
 3. Zaplacení poplatku: 10 000 Kč
 4. Absolvování specializačního studia a Zkoušky Diplomovaný terapeut (Celkem 20 hodin)

 

 

 

Varianta B

 

„Navazující studium“   (320 hodin) –   student je absolvent výcviku nebo studia v jiných institucích než Akademie Alternativa
Dvouleté víkendové studium – 4 semestry
 
Podmínky:
 1. Podmínkou této varianty pro získání Diplomovaného terapeuta je prokázání  absolvování výcviku nebo studia v jiných institucích mimo Akademii (min. 160 hodin uceleného výcviku nebo studia / dle specializace – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie. Studium je prokazováno zasláním kopie (scan) potvrzení o absolvování výcviku nebo studia na e-mail info@akademiealternativa.cz.
 2. Zaslání přihlášky „Navazující  studium“ (odkaz zde)
 3. Školné – 12 500 Kč/semestr
 4. V dalších ročnících navýšení školného max. o 10 % z částky školného předchozího roku studia.
 5. Výuka probíhá cca 1x v měsíci :
 •  20 setkání za studium, 10 za rok
 •  sobota / neděle (možnost intenzivního soustředění)
 •  student absolvuje 160 hodin za rok
 1. Po absolvování  „Navazujícího studia“  absolvování specializačního studia a Zkoušky Diplomovaný terapeut (celkem 20 hodin), cena 10 000 Kč (akademický rok 2018/2019)

 

 

 

TUTUL "DT"

 
Titul "DT" je chápán jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ.
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa