Přijímací řízení

Aktuální přijímací řízení - pro akademický rok  2020/21:

Přihlášky ke studiu můžete zasílat ještě do 25.09.2020. S ohledem na současnou situaci budeme v tomto období realizovat přijímací řízení elektronickou formou. Kapacita oborů omezena. O přijetí rozhoduje mj. i pořadí doručených přihlášek.
Nabízené studijní obory pro akademický rok 2020/21:
 
3. Dramaterapie (2021/22)

 

Studentem Akademie Alternativa může být osoba starší 18 - ti let, která odešle řádně vyplněnou přihlášku, úspěšně absolvuje výběrové řízení dle stanovených kritérií a bude zkušební komisí vybrána ke studiu. Při přijímacím řízení je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče (vhodnost uchazeče pro výkon profese terapeuta). Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ani nejsou zjišťovány teoretické znalosti. Není nutné disponovat nastudovanou teorií či přečtenou literaturou, podrobné seznámení s teorií i praxí je náplní studia.

 

 

Přihláška

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa