Taneční konstelace

Umělecko – terapeutická metoda „Taneční konstelace®“


 

Taneční konstelace® je umělecko - terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně - pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Metoda je zaměřená na sebepoznání, rozvoj a integraci osobnosti. Nabízí cílený emocionální a pohybový prožitek s preventivním a terapeutickým záměrem. Autorem metody je PaedDr. Tomáš Beníček, DT, který na metodě úzce spolupracoval se svou manželkou Dr. Marií Beníčkovou. Metoda byla ověřována několik let ve studijních skupinách terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o..

Na počátku vzniklo terapeutické cvičení Taneční orchestr® inspirováno chórem Rudolfa Labana. Cvičení Taneční orchestr® se stalo základním terapeutickým cvičením nové komplexní metody Taneční konstelace®.

Cvičení dané metody nabízejí klientovi pozice, ve kterých si hledá svou individuální příjemnou polohu. Vede klienta ke zkušenosti, jak v případné (nezvykle) komfortní i naopak v bezkomfortní pozici najít polohu, ve které si vyhledá určitý pozitivní aspekt s možností příjemného zážitku. Nepříjemný zážitek naopak slouží k posunutí určitých hranic a k uvědomění omezujících myšlenkových pochodů. Dané pozice mohou zastávat modelové situace ze života, v nich se učí klient tímto způsobem snadněji orientovat. S nově získanými zkušenostmi a dovednostmi a jistým nadhledem lze snadněji zvládat (často se opakující) situace běžného života. (Beníček, 2017)

Terapeutická rovina metody už pracuje s cíleným určováním pozic se záměrem posilovat specifická témata klienta. Každá pozice nabízí přesně definovanou esenci prostoru, který může napomáhat v osobním růstu klienta.

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa