MUZIKOTERAPEUTICKÝ KURZ: TERAPIE ZPĚVEM - WERBECK METODA

 

CERTIFIKOVANÝ MUZIKOTERAPEUTICKÝ KURZ: TERAPIE ZPĚVEM - WERBECK METODA / Téma: Škola odhalení hlasu

 
 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc (odkaz zde)
POČET SETKÁNÍ: 1 intenzivní setkání / 5 dní / 26 hodin
TERMÍN: 19. - 23.02.2024
 • 19. 02. 2024 / 14:00 - 18:00 (pondělí)
 • 20. 02. 2024 / 9:00 - 11:30 / oběd / 13:30 - 16:00 (úterý)
 • 21. 02. 2024 / 9:00 - 11:30 (středa)
 • 22. 02. 2024 / 9:00 - 11:30 / oběd / 13:30 - 16:00 (čtvrtek)
 • 23. 02. 2024 / 9:00 - 12:00 (pátek)
21. 02. 2024 / od 14:00 Možnost individuální hodiny (zaváděcí cena: 900,- / 25 minut - Studenti a absolventi AA: 700,- / 25 minut) Platba individálních hodin probíhá na místě.
Další individuální hodiny dle potřeby a zájmu i v jiných dnech dle rozpisu semináře.
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., DT

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební a vysokoškolská pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011), Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka  MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Věnuje se přímé terapeutické praxi s klienty i přednáškové, výukové i vědecké činnosti. V roce 2006 získala doktorát v oblasti muzikoterapie, který je opřen o dlouhodobý výzkum, jenž ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. V roce 2012 se stala absolventkou 5 – ti letého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem). -  Odkaz zde

 

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v terapeutickém prostoru
 
CERTIFIKÁT: CERTIFIKOVANÝ MUZIKOTERAPEUTICKÝ KURZ: TERAPIE ZPĚVEM - WERBECK METODA / Téma: Škola odhalení hlasu (26 hodin)
 
 
 

O WERBECK METODĚ:

Škola odhalení hlasu je výsledkem výzkumné práce švédské sopranistky Valborg Werbeck Swärdström (1879 - 1972), která začala kolem roku 1910 a zakončena byla ve 30. letech 20. století.

Základem Werbeck metody, která je určena v různých variantách jednak pro pěveckou terapii, práci s nezpěváky, ale i pro pěveckou výuku profesionálů, je kladení důrazu na zkoumání fyziologických základů pěveckého umění. Uvolňovací cviky s přesně propracovanou metodikou mají příznivý účinek nejen na fyzické tělo, ale i na psychiku člověka. Důležité jsou prožitky při jednotlivých cvičeních. V metodě se uplatňuje tzv. holistický - ucelený  přístup k člověku - působení v rovině fyzické, psychické, duševní i duchovní. Autorka ve svém díle, které nese stejný název "Škola odhalení hlasu" - uvádí zkušenosti, které v té době nebyly vědecky podloženy. Fyziologický výzkum následně zmiňované zkušenosti potvrdil. Interesující z tohoto pohledu je poznatek o tzv. samokmitání hlasivek. Objev popřel představu 19. století, která připodobňovala hrtan k jakési venkovní píšťale nafukované vzduchem plic. (Beníčková, 2017)

 

 

OBSAH SETKÁNÍ:

Valborg Werbeck-Svärdström: „KDO PRONIKNE K OBJEKTIVNÍMU TÓNU TAK, ŽE ODSTRANÍ OBALY A PŘEKÁŽKY, KTERÉ HO OBSTUPUJÍ, OSVOBODÍ TÓN Z JEHO VĚZENÍ, TEN DOKÁŽE NÁSLEDOVAT VŮLI VYSVOBOZENÉHO TÓNU A NECHAT SE JÍM UNÁŠET.“ 
 
Setkáme – li se s vnitřní a hlubokou entitou hlasu, setkáme se s vlastní bytostí v její nejčistší podobě.
Všichni máme hlas, všichni mluvíme, všichni máme dar zpěvu. Někteří z nás o tom ještě nevědí, někteří již hledají a nacházejí, někteří z nás již znají mnohé, a přesto se chtějí setkat se svým hlasem jinak…
Pokud patříte do některé ze jmenovaných skupin, pak je právě pro vás určeno setkání lidí, kteří chtějí rozvíjet svůj hlas metodou Odhalování hlasu, která byla uvedena v život díky paní Valborg Werbeck-Svärdström a jejích následníků. V dnešní době má Werbeck metoda již mnoho svých přiznivců a její použití je v oblasti pedagogické, umělecké i terapeutické. Jen ten, kdo je připraven může nalézt cestu, jak proniknout k vlastním kořenům a dojít setkání se svým skutečným hlasem. Cesta je připravena pro každého z nás, na počátku postačí jediné – vydat se po ní…
 
 
Obsah setkání:
 • Bio – psycho - sociálně – spirituální aspekty hlasu a Werbeck metody
 • Podstata zvuků a hlásek
 • 3 fáze práce s hlasem: vedení, rozšíření, zrcadlení
 • Úloha hlásky NG v přípravných a terapeutických cvičeních
 • Naslouchání – objektivita a subjektivita tónu
 • Úloha dechu při zpěvu
 • Sborový zpěv – praktická aplikace teoretických poznatků
 • Cvičení pro osvobození hlasu:
 1. Terapeutická cvičení – konkrétní příklady z praxe
 2. Cvičení pro zvětšení hlasového rozsahu
 3. Dechová cvičení
 4. Relaxační a abreakční cvičení

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro práci s hlasem.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 • Podněty pro práci na osobních tématech.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 • Pro zpěváky i nezpěváky.
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knihách lektorky kurzu: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) nebo v komplexním studijním programu: Muzikoterapie.
 
 
 
Informace ke kurzu obdržíte emailem po zaplacení kurzu. Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
Možnost platby na fakturu a příspěvku od zaměstnavalete.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 4700,- do 15.12.2023 / 5800,- od 16.12.2023 / 6900,- od 01.02.2024

Pro studenty a absolventy AA: 4400,- do 15.12.2023 / 5500,- od 16.12.2023 / 6600,- od 01.02.2024

 

STORNO:

V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 01.12.2023 je strorno 50%
Od 01.01.2024 je storno 100%
 
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa