Náš klíč k úspěchu

              

   

 

 • Erudovanost
 • Kvalita
 • Promyšlená a praxí ověřená koncepce studia
 • Efektivní metody evaluace průběhu a výsledků vzdělávání
 • Lektorský tým – tuzemští i zahraniční lektoři
 • Struktura přijímacího řízení – výběr vhodných kandidátů pro terapeutickou profesi, každému zájemci je věnován individuální čas pro osobní rozhovor
 • Formy a metody výuky
 • Sebezkušenostní výcvik, teoretická základna, získání praktických dovedností, supervize, přenášky, dílny, workshopy
 • Metody, techniky a postupy ověřené výzkumy
 • Model víceúrovňového studia
 • Respektování bio – psycho – sociálně – spirituálního vývoje každého studenta
 • Komunikace se studenty
 • Pomoc absolventům při získání uplatnění v praxi
 • Navázání na dlouholetou tradici vzdělávání našich „mateřských“ institucí
 • Akreditace a garance participujících subjektů na základech kvality a našich výsledků
 • Vnímání role učitele a studenta jako vzájemný dialog
 • Krédo: „Chytit studenta při úspěchu, nikoli za každou cenu hledat jeho nedostatky.“
 • Udělat chybu v nácviku terapeutické práce není negativní, rozpoznání, zvědomění a napravení chyby je cestou k zdokonalení. Pokud student rozpozná, že udělal chybu, je na výborné cestě ji neopakovat a zaslouží pochvalu.
 • Studium nedokončí všichni, ale pouze ti, kteří chtějí a jsou schopni svému snu věnovat čas a vlastní sebezdokonalení.
 • Pedagog nehodnotí nabiflované fráze, ale schopnost orientace studenta v dané problematice, schopnost nalezení řešení a neustálé zdokonalování vlastního osobnostního profilu.
 • Odborně těžké postupové i absolventské zkoušky, na které je student připravován teoreticky a zejména prakticky průběžně po celou dobu studia. Na zkouškách nic studenta nepřekvapí, se vším je během studia seznámen a jakékoli nejasnosti jsou mu během studia objasňovány.
 • Studenti mohou se svými pedagogy konzultovat.
 • Bezplatné členství studentů a absolventů v profesních organizacích – např. MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií (odkaz zde).
 • Výsledky práce našich absolventů (odkaz zde).

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa