CERTIFIKOVANÝ KURZ: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII

 

CERTIFIKOVANÝ KURZ: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII

 
 
 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc (odkaz zde)
POČET SETKÁNÍ: 1 intenzivní setkání / 3 dny / 26 hodin
TERMÍN: 11. - 13.03.2024
 
 • 11.03.2024 / 13:00 - 19:00 (pondělí)
 • 12.03.2024 / 9:00 - 12:00 / oběd / 14:00 - 19:00 (úterý)
 • 13.03.2024 / 9:00 - 12:00 / oběd / 14:00 - 16:30 (středa)
 
 • Kurz „TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII" je určený pro laickou i odbornou verejnost. 

 

"Tanečně - pohybová terapie využívá taneční a pohybové umění jako terapeutický prostředek ke komplexní integraci osobnosti. Zaměřuje se na tělesné schéma, možnosti pohybu, jeho omezení a celkový projev. Cílem tanečně - pohybové terapie je umožnit člověku porozumění, projevení a přijetí sebe sama skrze tělo. Terapie umožňuje jasnější a vědomé vnímání vlastního těla a napomáhá při vnímání druhých lidí." (Beníček in Beníčková, 2017, str. 36).

 
UMĚLECKO – TERAPEUTICKÁ METODA „TANEČNÍ KONSTELACE®“ (TK)
Taneční konstelace® je umělecko - terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně - pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Metoda je zaměřená na sebepoznání, rozvoj a integraci osobnosti. Nabízí cílený emocionální a pohybový prožitek s preventivním a terapeutickým záměrem. Autorem metody je PaedDr. Tomáš Beníček, DT, který na metodě úzce spolupracoval se svou manželkou Dr. Marií Beníčkovou. Metoda byla ověřována několik let ve studijních skupinách terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o.. Více o metodě TK: odkaz zde.
 
 
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Tomáš Beníček, DT

 
 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Taneční terapeut, arteterapeut, speciální pedagog (PedF MU Brno), akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, dlouholetý lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., viceprezident MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií a předseda - Asociace tanečně - pohybové terapie ČR.
Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v terapeutickém prostoru
 
CERTIFIKÁT: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII (26 hodin)
         
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro terapeutickou praxi.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Teoretické základy TPT
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knize: Laban pro každého (Nakladatelství Akademie Alternativa) nebo v komplexním studijním programu: TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE.
 
 
Informace ke kurzu  obdržíte emailem po zaplacení kurzu. Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 4700,- do 20.12.2023 / 5800,- od 21.12.2023 / 6900,- od 01.02.2024

Pro studenty a absolventy AA: 4400,- do 20.12.2023 / 5500,- od 21.12.2023 / 6600,- od 01.02.2024

 
STORNO:
V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 01.01.2024 je strorno 50%
Od 01.02.2024 je storno 100%
 
 

Přihláška

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa