CERTIFIKOVANÝ KURZ: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII

 

CERTIFIKOVANÝ KURZ: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII

 
 
 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc (odkaz zde)
POČET SETKÁNÍ: 1 intenzivní setkání / 3 dny / 26 hodin
TERMÍN: 11. - 13.03.2024
 
 • 11.03.2024 / 13:00 - 19:00 (pondělí)
 • 12.03.2024 / 9:00 - 12:00 / oběd / 14:00 - 19:00 (úterý)
 • 13.03.2024 / 9:00 - 12:00 / oběd / 14:00 - 16:30 (středa)
 
 • Kurz „TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII" je určený pro laickou i odbornou verejnost. 

 

"Tanečně - pohybová terapie využívá taneční a pohybové umění jako terapeutický prostředek ke komplexní integraci osobnosti. Zaměřuje se na tělesné schéma, možnosti pohybu, jeho omezení a celkový projev. Cílem tanečně - pohybové terapie je umožnit člověku porozumění, projevení a přijetí sebe sama skrze tělo. Terapie umožňuje jasnější a vědomé vnímání vlastního těla a napomáhá při vnímání druhých lidí." (Beníček in Beníčková, 2017, str. 36).

 
UMĚLECKO – TERAPEUTICKÁ METODA „TANEČNÍ KONSTELACE®“ (TK)
Umělecko – terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně – pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Metoda je zaměřená na sebepoznání, rozvoj a integraci osobnosti. Metoda nabízí cílený emocionální a pohybový prožitek s preventivním a terapeutickým záměrem. Metoda je certifikována a schválena Mezinárodní asociací uměleckých terapií pro aplikaci v oblasti bio - psycho - sociálně - spirituálního rozvoje, sebezkušenosti a obnovy zdraví v rezortu sociálním, školském a zdravotnickém. Autory metody jsou  manželé Marie a Tomáš Beníčkovi. Více o metodě TK: odkaz zde.
 
 
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Tomáš Beníček, DT

 
 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Taneční terapeut, arteterapeut, speciální pedagog (PedF MU Brno), akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, dlouholetý lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., viceprezident MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií a předseda - Asociace tanečně - pohybové terapie ČR.
Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v terapeutickém prostoru
 
CERTIFIKÁT: TANEČNÍ KONSTELACE® - TERAPEUTICKÁ METODA V TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPII (26 hodin)
         
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro terapeutickou praxi.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Teoretické základy TPT
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knize: Laban pro každého (Nakladatelství Akademie Alternativa) nebo v komplexním studijním programu: TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE.
 
 
Informace ke kurzu  obdržíte emailem po zaplacení kurzu. Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 4700,- do 20.12.2023 / 5800,- od 21.12.2023 / 6900,- od 01.02.2024

Pro studenty a absolventy AA: 4400,- do 20.12.2023 / 5500,- od 21.12.2023 / 6600,- od 01.02.2024

 
STORNO:
V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 01.01.2024 je strorno 50%
Od 01.02.2024 je storno 100%
 
 

Přihláška

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa