ARTETERAPEUTICKÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi

 

ARTETERAPEUTICKÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi

 
 
 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc (odkaz zde)
POČET SETKÁNÍ: 1 intenzivní setkání / 3 dny / 26 hodin
TERMÍN: 13. - 15.03.2024
 
 • 13.03.2024 / 17:00 - 21:00 (středa)
 • 14.03.2024 / 9:00 - 13:00 / oběd / 15:00 - 20:00 (čtvrtek)
 • 15.03.2024 / 9:00 - 12:00 / oběd / 14:00 - 17:30 (pátek)
 
 • Kurz „SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi" je určený pro laickou i odbornou verejnost. 

 

Tomáš Beníček (Ars Terapeutica 2012):
"Arteterapie dokáže poskytnout zásadní moment uvědomění díky vynesení nevědomého materiálu na povrch. Může spustit zásadní změny, které díky vlastnímu sebepoznání a rozklíčování důležitých okamžiků v životě a vlivů osob z okolí, mohou spustit cílenou práci na vlastním příběhu."
 
nebo www.arteterapie.net:
​"Arteterapie je samostatný a svébytný slibně se rozvíjející obor, který využívá jako terapeutický prostředek umění. Napomáhá při léčbě, prevenci, relaxaci, umožňuje vlastní sebereflexi (uvědomění) a reflektuje psychický i emoční stav klienta. Umělecká tvorba (výtvarné dílo - artefakt) je v tomto případě prostředek - nikoli cíl (jako je tomu ve výtvarné výchově). Tento prostředek představuje tzv. most mezi klientem a arteterapeutem. Most, který poskytuje bezpečné prostředí. Most, který nám umožní vhled a otevře cestu k tématům klienta. Arteterapeut má ve vztahu ke klientovi roli tzv. průvodce. Nerozhoduje za klienta, ale pomáhá mu učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem."
 
 
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Tomáš Beníček, DT

 
 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Arteterapeut, taneční terapeut, speciální pedagog (PedF MU Brno), akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, dlouholetý lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., viceprezident MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií a předseda - Asociace tanečně - pohybové terapie ČR.
Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v terapeutickém prostoru
 
CERTIFIKÁT: SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi (26 hodin)
         
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro terapeutickou praxi.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Teoretické základy AT
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci  v komplexním studijním programu: ARTETERAPIE.
 
 
Informace ke kurzu  obdržíte emailem po zaplacení kurzu. Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 4700,- do 20.12.2023 / 5800,- od 21.12.2023 / 6900,- od 01.02.2024

Pro studenty a absolventy AA: 4400,- do 20.12.2023 / 5500,- od 21.12.2023 / 6600,- od 01.02.2024

 
STORNO:
V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 01.01.2024 je strorno 50%
Od 01.02.2024 je storno 100%
 

 

 

Přihláška

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa