doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.


oblast MUZIKOTERAPIE
Lektor, muzikoterapie

Původní profesí učitelka hudební výchovy a českého jazyka. Hudebně umělecké zkušenosti získala jako dlouholetá houslistka Plzeňského orchestrálního sdružení a sólistka i členka několika pěveckých sborů v Plzni. Více než 30 roků působí na Katedře hudební kultury FPE ZČU, v současnosti jako docentka v oboru Hudební teorie a pedagogika. Vyučuje předměty Hudební psychologie, Hudební pedagogika, Didaktika hudební výchovy, Muzikoterapie pro učitele a sociální pracovníky, Hudební dovednosti, aj. Autorka monografií: Výběr houslových skladeb vhodných k poslechu na 1. stupni základní školy (Plzeň, 1994), Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy (Plzeň, 2003), Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU (Plzeň, 2015). Editorka a spolueditorka množství sborníků z hudebně pedagogických konferencí, autorka studijních materiálů a e-learningových kurzů, studií a odborných článků, recenzí odborných publikací.
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa