VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

Na akademických základech, alternativním způsobem

V nabídce tříletého víkendového studia naleznete specializované programy muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, ale i obor muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody, který se opírá zejména o metody zaměřené na práci s hlasem.

Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let a úspěšně absolvují přijímací řízení.

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Instituce s mezinárodní garancí kvality.Více o škole
Obrazem

Muzikoterapie - Akademie Alternativa s.r.o.

Během tříletého sebezkušenostního studia si student osvojí hru na terapeutické hudební nástroje, mezi něž patří lyry, chtotty, kantely, různé druhy fléten, citery a další. Výuka probíhá formou skupinových setkání s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, muzikoterapeutické sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Součástí výuky muzikoterapie je letní intenzivní muzikoterapeutický sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou zkušení terapeuté z praxe jako např. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., Honza Braunstein, Mgr. Renata Pelíšková (Švýcarsko) nebo Mgr. Petr Škranc.

Další videa
Pozvánky
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa