Přijímací řízení

Aktuální přijímací řízení - pro akademický rok  2018/19:

Přihlášky ke studiu můžete zasílat ještě do 02.10.2018. Přijímací řízení se bude konat v neděli 07.10.2018 v Olomouci. Kapacita oborů omezena. O přijetí rozhoduje mj. i pořadí doručených přihlášek.
Nabízené studijní obory pro akademický rok 2018/19:
 
3. Dramaterapie (2019/20)

 

Studentem Akademie Alternativa může být osoba starší 18 - ti let, která odešle řádně vyplněnou přihlášku, úspěšně absolvuje výběrové řízení dle stanovených kritérií a bude zkušební komisí vybrána ke studiu. Výběrové řízení se skládá z části písemné (30 minut) a ústní (cca 15 minut). Při přijímacím řízení je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče (vhodnost uchazeče pro výkon profese terapeuta). Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ani nejsou zjišťovány teoretické znalosti. Není nutné přijít k přijímacímu řízení vybaven nastudovanou teorií či přečtenou literaturou, podrobné seznámení s teorií i praxí je náplní studia. 

 

 

 

Přihláška

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa