Mgr. Tomáš Beníček


oblasti Arteterapie, Tanečně-Pohybová Terapie
Jednatel Akademie Alternativa s.r.o., arteterapie, tanečně - pohybová terapie


Web lektora
www.arteterapie.net

Arteterapeut, taneční terapeut, speciální pedagog, akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluautor umělecko – terapeutické metody „Taneční konstelace“, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., člen pracovní skupiny pro vznik povolání arteterapeut (NSP II.), předseda Asociace tanečně - pohybové terapie ČR a viceprezident Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Na Pedagogické fakultě MU vystudoval arteterapii a speciální pedagogiku.

Video
Vzdělání

 

2001 - 2002        
Pedagogické minimum - Brno

2002 - 2004        
Arteterapie - PdF MU Brno

2008 - 2011        
Werbeck metoda - škola odhalení hlasu / 3 - letý cyklus

2008 - 2010        
Taneční centrum Praha - konzervatoř / 2 - letý cyklus
- zaměření: učitel tance, choreografie

2008 - 2011        
PedF MU Brno, získaný titul: Bc.
– Speciální pedagogika / komunikační techniky
 Absolvenstská práce: Narušená komunikační schopnost

2011 - 2015         
Tanečně - pohybová terapie / akreditace MŠMT / 480 hodin
Absolventská práce: 
Labanova analýza pohybu jako nástroj reflexe se žáky tanečního oboru ZUŠ.
 
2011 - 2013         
PedF MU Brno, získaný titul: Mgr.
- Speciální pedagogika (navazující Mgr.) / Logopedie
 Absolventská práce: Tanečně - pohybová terapie v surdopedii

 

 

Další vzdělání a certifikáty

 

1996 - 1998      
Taneční skupina (Brno - street dance, electro - boogie)
 
2000 - 2002      
Sochařství a keramika - výtvarný ateliér
 
2001 - 2002      
Akty a portréty - výtvarný ateliér (Aha - večerní škola pro dospělé)
 
2001                
Psychoterapeutický výcvik - (zvládnutí klienta v duševní krizi)
 
2002                
Hudební terapie - (ČHS - Muzikoterapie ve školní a speciální pedagogice)
 
2003                
Arteateliér – arteterapeuticky seminář PdF MU Brno (Mgr. Libor Graclík a Mgr. Pavla Novotná, supervize Mgr. Petr Soják, Ph.D.) / Rodinné konstalace a skupinová dynamika
 
2003                
Standardy kvality sociálních služeb, využití v praxi (FOKUS - Praha)
 
2003                
Zvládání problémových klientů (FOKUS – Praha)
 
2004                
Zahraniční seminář pro terapeuty z praxe - Chorvatsko (arteterapie, muzikoterape, keramika a mandaly života)
 
2004                
Muzikoterapie a výroba kantel (ČHS)
 
2004                
Individuální rehabilitační plán (FOKUS - Praha)

2004                
Yóga v denním životě (Brno)

2004 - 2005      
Ya-su (pohybový sytém)

2004                
Taneční skupina (Švandová - scénický tanec)

2004                
Letní škola tance - Liptovský Mikuláš / SK (José Limón, kontakní  improvizace, současná technika, - Dano Racek, Z. Svíteková, A.Sedláčková)
 
2005                
Arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (Mgr. Petra Vláčilová)

2006                
Psychoterapie, arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (ČHS)

2009                 
Psychologická biografie - zaměření na arteterapii - týdenní seminář (prof. Katica Radonic)
 
2010 - 2011      
Wu Shu Kung-fu Shaolin - čínské bojové umění

2011                
Tanečně - pohybová terapie - týdenní seminář
- Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals

2011                 
Animovaná tvorba: Čas na figuru (Kristýna Šnirychová)

2011                
Tanečně - pohybový seminář  / Mgr. Marika Antonová, Ph.D. (DAMU)     
           
2012                
Projektivní metoda: Test kresby stromu - PhDr. Zdeněk Altman

2012 - 2013      
Aikido - japonský pohybový systém sebeobrany

2012                
Arteterapie  - seminář:
- Dr. Mariam Liebmann (Velká Británie) 

2012                
Tanečně - pohybový terapie - seminář:
- Mgr. Niek Ghekiere (Belgie) / Autentický pohyb a Bioenergetika
 
2012                
Řešení konfliktů (Mgr. Milena Rosová)

2012                
Taneční skupina (Olomouc - moderní tanec)
 
2013                 
Projektivní metoda: Lűscherův barvový test - PhDr. Zdeněk Altman

2013                
Arteterapie - seminář: 
- Elieen P.McGann, MA, A.T.R.-BC, LCAT (USA)
- Gabi Beuchert, Art Therapist, Post Grad Dip., MA (Německo)
- Suzanne Cahn, M. Sc. Art Therapist (Irsko)

2013                
Tanečně - pohybová terapie: Prof. Helen Payne (Anglie)
 
2014                
Arteterapie a dramaterapie - seminář:
- Ma. Elena Marin Rios (Španělsko)
- Liese Ghekiere, MDTh (Belgie)
 
2015 - 2016      
Digitální fotografie - I. základní fotokurz: BcA. Svatopluk Klestil
 
2015                
Tanečně - pohybová terapie - supervize: Mgr. Niek Ghekiere (Belgie) / Autentický pohyb
 
2016 - 2017      
Digitální fotografie - II. pokročilý fotokurz: BcA. Svatopluk Klestil
 
2017
Pohybový workshop s Miou Habib (Norsko)
 
2017
Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a diagnostiky rodiny  (Akreditace MPSV ČR)
 
2018
Workshop: Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení: Ba. Denise Gospodareg (Německo)
 
2021
Mindset Coaching - kurz koučinku (60 hodin)
 
2021
Projektivní metoda: Práce s dětskou kresbou (15 hodin) - PhDr. Zdeněk Altman
 
 
 

Praxe

 

2001 - 2004     

Denní stacionář pro mentálně a tělesně postižené
- vedoucí chráněné dílny, arteterapie
- propagace a odbyt výrobků chráněné dílny

od 2003          
Člen Archa community o.s.
(do 2005)  - člen organizačního týmu

2004                
Vernisáž v restauaci Tivoli - spolupráce s Mášou Kubátovou
 
2005 - 2006     
ZŠ - asistent učitele 1. stupně
- arteterapeutický kroužek           
         
2005 - 2013     
VOŠ sociální - učitel arteterapie

od 2007         
Akademie Alternativa s.r.o. - jednatel a lektor arteterapie
 
2007 – 2008
ZŠ – učitel 1. stupně (třídní učitel 4. třídy)
 
2006 - 2007     
ZŠ a MŠ logopedická - arteterapeutický kroužek
 
2007 - 2008     
Sagapo, centrum pro mentálně postižené – vychovatel,
 - vedoucí sekce: arteterapie
 
2007 - 2009     
ZUŠ – Výtvarný obor (1. a 2. stupeň ZŠ)
 
2008 - 2013     
Místopředseda - Moravská asociace uměleckých terapií, o.s.

2008 - 2010     
ZUŠ  - Taneční obor (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ)
 - Taneční projekt 2008: Splynutí
- Taneční projekt 2009: Filmové Vánoce
- Taneční projekt 2010: Cesta kolem světa

2011 – 2012    
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené  - arteterapie a taneční terapie

od 2012          
Člen pracovní skupiny pro vznik povolání - arteterapeut (NSP II.)
 
od 2013          
MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - viceprezident
 
od 2017
Asociace tanečně - pohybové terapie ČR - předseda

 

 

Přednášková činnost

 

2011 - 1. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Brno)
Přednáška na téma: Arteterapie a výtvarné projektivní metody
 
2012 - 2. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Brno)
Přednáška na téma: Symbolické významy a projekce v arteterapii
 
2013 - 1. Mezinárodní sympozium "Den uměleckých terapií - 27.04. 2013" (Olomouc)
Přednáška na téma: Arteterapie - zachycené proměny
 
2013 - 3. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Olomouc)
 Přednáška na téma: Prolínání tanečně - pohybové terapie a arteterapie u žáků se sluchovým postižením
 
2014 - 2. Mezinárodní sympozium "Den uměleckých terapií" (Olomouc)
 
2016 - Industry ShowCase: Uplatnění ve vzdělávání / 9 absolventů MUNI (PedF MU Brno)
 
2018 - 6. Mezinárodní konference uměleckých terapií "Ars Terapeutica" (Olomouc)
Přednáška na téma: Taneční konstelace v tanečně - pohybové terapii
 
2021 - ARTETERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi (12 hodin)
 
 

Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa